Parastā egle

Parastā jeb meža egle (Picea abies) - Latvijā ir plaši izplatīta, tā aizņem aptuveni 19% no mežu kopplatības. Egle var sasniegt 40 m garumu, vainags ir piramidāls, skujas ir četrškautņainas 1,2-2,5 cm garas, zaļas, spīdīgas. Labi aug viegli skābā podzolētā smilšmāla augsnē, kuras virskārtā uzkrājies skābais trūds. Egle ir vēja nenoturīga, var apsalt pavasara salnās.

Meža egle ir regulāri jāformē, lai panāktu biezu, blīvu zaru vainagu, kas uzlabo egles kvalitāti un vērtību.

Vispopulārākā Ziemassvētku egle Latvijā.