Privātuma politika

SIA PAEGLES EGLES ir internetveikala www.paeglesegles.lv īpašniece. Sabiedrības vienotais reģistrācijas Nr. 40103864897, reģistrēta 2015. gada 30. janvārī, juridiskā adrese "Meldri", Tomes pag., Ogres novads, LV-5020, Latvija.  SIA PAEGLES EGLES ciena jūsu privātumu. Tāpēc SIA PAEGLES EGLES ir izstrādājis šo paziņojumu par konfidencialitāti, lai sniegtu jums ieskatu par to, kā mēs vācam, izmantojam un uzglabājam jūsu personisko informāciju (personas datus).


Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus citām personām. Izmantojot pakalpojumus, jūs piekrītat tam, ka mēs saskaņā ar savu Privātuma politiku vācam un izmantojam jebkurus personas datus vai citu informāciju, ko jūs sniedzat pakalpojumu lietošanas laikā. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu, neizmantojiet pakalpojumus.


Jūsu sniegto personas informāciju Latvijā mēs apstrādāsim tikai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma jomā. SIA PAEGLES EGLES ir reģistrēta Latvijas komercreģistrā (reģ. Nr. 40103864897). Latvijā pakalpojumus sniedz SIA PAEGLES EGLES, kas vienpersoniski atbild par jūsu datu aizsardzību saskaņā ar šo Privātuma politiku.


Personu datu apstrādes nolūki

  • Lai  identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.
  • Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.


Personas datu glabāšanas laiks

Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.


Sīkdatnes

Kas ir sīkdatne?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.
Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org


Kā mēs sīkdatnes izmantojam?
Mēs izmantojam sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai analizētu tendences, pārvaldītu interneta vietni, sekotu lietotāju darbībām interneta vietnē un vāktu demogrāfisko informāciju par mūsu lietotāju bāzi kopumā.
Sīkdatnes, kuras mēs izmantojam mūsu interneta vietnē, nesaglabā datus, pēc kuriem varētu tieši identificēt Jūs. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām. Netiks nodota nekāda personas informācija, pēc kuras varētu identificēt Jūs.


Google Analytics
Šī vietne izmanto Google Analītiku, interneta analītikas pakalpojumu, ko piedāvā trešās personas uzņēmums («Google»). Google instalē sīkdatnes, lai palīdzētu mums analizēt, kā tiek izmantota vietne. Informāciju, ko sīkdatnes apkopo saistībā ar šīs vietnes izmantojumu, Jūsu pārlūkprogramma pārraidīs Google, un tā tiks saglabāta serveros Amerikas Savienotajās Valstīs un citur. Google mūsu vārdā šo informāciju izmantos, lai novērtētu kā jūs izmantojat mūsu vietni, sastādot ziņojumus par vietnes aktivitāti, kā arī nodrošinot mums citus pakalpojumus saistībā ar vietnes aktivitāti un interneta izmantošanu. IP adreses, kuras apkopo Google Analītika, netiks saistītas ar jebkādiem citiem datiem, kuri ir Google rīcībā. Jūs varat izvēlēties apturēt vai bloķēt Google sīkdatņu darbību, izvēloties attiecīgos iestatījumus jūsu pārlūkprogrammā. Ja izvēlaties to darīt, jums var nebūt pieejamas visas šīs vietnes funkcijas. Jūs varat lejupielādēt un instalēt šeit pieejamo Google Analytics Opt-out pārlūkprogrammas rīku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Piekrišana sīkdatņu izmantošanai
Pirms sākat izmantot mūsu interneta vietni, mums ir jāsaņem Jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai. Tādēļ mūsu tīmekļa vietnē ir uznirstošais logs, kas informē Jūs par sīkdatņu izmantošanu, un Jums tiek lūgts akceptēt sīkdatņu izmantošanu, noklikšķinot uz “OK”. Ja nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, bet turpināt izmantot tīmekļa vietni, tas tiek uzskatīts par Jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.


Kā atteikties no sīkdatņu saņemšanas?
Lielākajai daļai pārlūkprogrammu var norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē. Turpmāk minētās vietnes palīdzēs saprast, kā mainīt šos iestatījumus. Sīkākai informācijai varat izmantot arī pārlūka palīdzības opciju.   
Sīkdatņu iestatījumi Internet Explorer pārlūkprogrammā
Sīkdatņu iestatījumi Firefox pārlūkprogrammā
Sīkdatņu iestatījumi Chrome pārlūkprogrammā
Sīkdatņu iestatījumi Safari pārlūkprogrammā un iOS